Kontrakt om bygging av Norsk Tindesenter er inng├ątt

Skisse Norsk Tindesenter fra sjøfronten

Styret for Norsk Tindesenter og M. Kristiseter AS har undertegnet byggekontrakt. En lang prosess med planlegging og forhandlinger er over, og en lokal entreprenør er nå klar til å sette i gang med byggeprosessen, som starte senest 1. desember i år.  Senteret skal stå klart senest 28. februar 2016.

Det er Reiulf Ramstad Arkitekter AS som står for tegningen av Tindesenteret, som skal plasseres på kaikanten i sentrum av Åndalsnes.

Bygget vil bli et signalbygg på Åndalsnes. Det skal blant annet inneholde en 20 meter høy klatrevegg og et tårn. Der blir buldrevegg, restaurant med plass til 120 personer, filmauditorium med plass til 90 personer, fjellbibliotek og utstilling og opplevelsessenter basert på samlingen til Stiftelsen Norsk Tindemuseum. En viktig del av dette er samlingen til klatrerpioneren Arne Randers Heen.  Nybygget skal også romme kontorplass for 12 personer.

Totalbudsjettet for Norsk Tindesenter er 55 millioner ekskl. mva, inkludert klatrevegg, utstilling og innredning.

Med byggestarten nå i høst er siste fase av et 8 års arbeid for etablering av Norsk Tindesenter endelig i gang.

Takket være en enorm støtte fra lokalt og regionalt næringsliv, fra kommune og fylkeskommune blir prosjektet nå realisert. Stiftelsen Norsk Tindemuseum er takket være gaver fra næringslivet største aksjonær, med en aksjekapital på 12 millioner av den totale aksjekapitalen på 25,1 millioner (47,81%).

Se mer om saken på Norsk Tindesenter sine sider Kontrakt om bygging av Norsk Tindesenter inngått med Entreprenør M. Kristiseter AS.