Forprosjekt for innhold i nytt museum

Jørgen og Christian Lysholm på Lysholms varde i Trolltindene

Med støtte fra bl.a. Innovasjon Norge, Rauma Kommune og Norsk Tindemuseum ble det i 2009 og 2010 gjennomført et større forprosjekt av Tindesenteret, med 4 arbeidsgrupper i tillegg til en styringsgruppe.

En av gruppene, ledet av Mette Rye fra styret, har arbeidet med planene for utstillingen i det nye museet. Det er levert en omfattende rapport med mange gode innspill. De som har deltatt i arbeidsgruppen i tillegg til Mette er:

 • Christian  Ekjord Foss
 • Kevin Kolstad
 • Mie Kastet
 • Geir Grimeland
 • Knut Ihlen Tønsberg
 • Bjarte Bø
 • Kyrre Østbø
 • Ola Einang

De viktigste innspillene som tas med i den videre planleggingen er:

 • Inngangsparti/Foaje bør ha plass til 40-50 mennesker (en busslast), souvenirsalg, billettsalg og en permanent utstilling som presenterer stifteren Arne Randers Heen og Bodil Roland Heen, med vekt på Arne
 • Det meste av utstillingen skal være tilgjengelig for publikum, dvs. svært lite bak låste montre
 • Utstillingen skal være temabasert – ikke kronologisk
 • Utstillingen skal i hovedsak være selvinstruerende, slik at besøkende kan gå gjennom utstillingen på egen hånd
 • Det skal legges opp til mulighet for to løyper – en lengre for de som går på egen hånd og en kortere til bruk ved guiding
 • Det anbefales ulike stasjoner med mindre skjermer og lyddusjer der de ulike temaene presenteres
 • Utstillingen bør ha tilgang til 4-5 meter høyde/dybde i deler av arealet for å vise det vertikale element som fjell og klatring tross alt er.
 • Utstillingen skal være aktiv-interaktiv med opplevelseselement for de som ikke kjenner til klatring
 • Det er viktig at Tindesenteret blir et møtested for klatremiljøet og fjellinteresserte slik at det blir et levende og ekte senter til et levendesom også er interessant å besøke
 • Parken utvendig bør tas i bruk til leke/buldreområde