Styret i Tindemuseet vurderer flytting

Styret i museet har i 2007 utarbeidet en strategiplan for den videre driften. Et av tiltakene i planen er å arbeidet for mer sentral plassering av samlingen. Målet er å flytte samlingen til en mer sentral lokalisering på Åndalsnes, og utnytte potensialet i samdrift med andre relevante kulturaktiviteter.

Styret har derfor startet en utredning av alternativ plassering for Tindemuseet, og arbeide for å øke interessen for museet.

Den nye strategiplanen gir følgende visjon og hovedmål for museet videre.

Visjon:

Med bakgrunn i Arne R. Heens samlinger skal Norsk Tindemuseum bli et levende, nasjonalt senter for tindehistorie, og til en attraksjon for Åndalsnes og Rauma kommune.

Hovedmål:

  • Vi skal være et aktivum for besøkende og for Rauma kommune som verdens beste kommune for naturglade mennesker
  • Vi skal formidle informasjon og historie på en engasjerende måte
  • Vi skal aktivt samle materiell for å utvide samlingen, og konservere det materiell som inngår i samlingen slik at det blir tatt vare på for ettertiden
  • Vi skal skape et levende møtested for fjellsport interesserte, i tråd med vertskapsfunksjonen som Arne Randers Heen stod for.
Søstrene sett fra Storgrovbotn