Katalogisering og digitalisering av samlingen

I tillegg til utstillingen viste samlingen til Tindemuseet seg å bestå av et enormt materiale av dokumenter, korrespondanse, bilder og film som har vært samlet av Arne Randers Heen. Dette materialet har ikke vært gjennomgått tidligere, og viste seg å bestå av en unik dokumentasjon av Norsk tindehistorie.

I forbindelse med planleggingen av det nye museet, har styret arbeidet for å få til en digitalisering av det store film- og bildematerialet i samlingen. Styret fikk økonomiske støtte av bl.a. Norsk Kulturråd om støtte til en slik digitalisering. I tillegg har Rauma Kommune bevilget 52 000,- i kulturmidler. Sammen med annen finansiering ble arbeidet satt i gang, med en egen ansatt person. Ved utgangen av året er i alt ca. 7 000 bilder katalogisert og digitalisert. Mange personer fra klatremiljøet har i tillegg deltatt på dugnad for å hjelpe til å identifisere steder og personer på bildene.

I tillegg har vi i samarbeid med Romsdalsmuseet katalogisert og grovsortert alle dokumentene i samlingen. Denne består av korrespondanse, avisutklipp, rapporter, kart, turbeskrivelser og en rekke artikler.

10 nasjoner på Romsdalshorn 3. juni 1945