Tindemuseet etablerer Norsk Tindesenter AS

Etter en lengre runde med vurdering av ulike alternativer besluttet styret å kjøpe det tidligere konduktørbygget i sentrum av Åndalsnes, for det nye Tindemuseet. Dette bygget ligger veldig sentralt ved jernbanestasjonen, og har gode parkeringsforhold og er lett tilgjengelig både for turister og lokalbefolkningen.

Norsk Tindemuseum opprettet et eiendomsselskap Norsk Tindesenter AS som er 100% eiet av Norsk Tindemuseum, og som stod som kjøper av bygget. Målsettingen med å skille det i et eget selskap, er at vi i forbindelse med utbyggingen arbeider med å hente inn aksjekapital til eiendomsselskapet fra næringslivet og det offentlige i regionen.

For å finansiere kjøpet ble det gitt et lån fra Norsk Tindemuseum til Norsk Tindesenter AS. Dette blir tilbakebetalt så snart finansieringen av utbyggingen er på plass.

Innovasjon Norge har gitt et utviklingstilskudd til et forprosjekt for Norsk Tindesenter. I tillegg har Rauma Kommune bevilget midler til dette prosjektet. Forprosjektet vil bli gjennomført i 2008 - 2009, med i alt fire arbeidsgrupper i tillegg til styringsgruppen.