Filmer i samlingen er digitalisert

Wanda Blaskievicz på første kvinnelige bestigning av Trollryggen 1968

Arbeidet med digitalisering av bilder og filmer, som var delfinansiert av Norsk Kulturråd, er  foreløpig fullført. I tillegg til digitalisering av ca. 7000 bilder, er ca. 2 500 slides katalogisert. Disse vil bli digitalisert senere.

Mange personer fra klatre- og fjellmiljøet har deltatt på dugnad for å bistå i arbeidet med katalogisering gjennom å identifisere steder og personer på bildene.

I tillegg til arbeidet med bildene ble ca. 20 timer med gamle filmer digitalisert. I tillegg til egne filmer, omfatter dette også filmsamlingen til Torbjørn Krohn og Fotograf Birkeland i Molde som Tindemuseet har fått bruksrett til.

Arbeidet med registrering og kategorisering av dokumentasjonen i samlingen har også fortsatt. Museet har i deler av året hatt en person ansatt, som har vært finanisert av Nav.