Midler fra Kommunaldepartementet til etablering av Norsk Tindesenter

Utviklingsselskapet i Rauma Kommune, Nordveggen AS, har fått tildelt i alt 4 millioner kroner fra Kommunaldepartementet for perioden 2010 - 2013. Etableringen av Norsk Tindesenter er et viktig tiltak i dette prosjektet, og får nå heltids prosjektleder til å lede arbeidet fram til realisering.

Dette er et viktig skritt videre i arbeidet med Tindesenteret, og innebærer at prosjektet går fra å være drevet på dugnad til nå å få egne og større ressurser.

På veg opp Slingsbybreen 1892