Møre og Romsdal Fylke går inn med aksjekapital i Norsk Tindesenter

Modell av Norsk Tindesenter

Møre og Romsdal fylkeskommune har i budsjett for 2012 bevilget 7,5 millioner kroner, sammen med tidligere bevilgning gir dette totalt 8 millioner kroner til kjøp av aksjer i Norsk Tindesenter.

I tillegg har Rauma kommunestyre bevilget 2 mill.kr til prosjektet for 2012.

Dette er viktige bidrag til realiseringen av senteret der Norsk Tindemuseum skal få sin nye utstilling.